กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ในปีบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ อัตราว่าง ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ ดังนี้

ตำแหน่งงานที่กรมการปกครองเปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หน่วยที่เปิดรับสมัครสอบ ได้แก่
– พื้นที่ทั่วไป จำนวน 35 ตำแหน่ง
– พื้นที่จังหวัดชายแดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ จำนวน 2 ตำแหน่ง

2. ตำแหน่งเพจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน หน่วยที่รับสมัครสอบ ได้แก่
– พื้นที่ทั่วไป จำนวน 39 ตำแหน่ง
– พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และอำเภอจะนะ จำนวน 5 ตำแหน่ง

3. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน หน่วยที่เปิดรับสมัครสอบ ได้แก่
– พื้นที่ทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง
– พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และอำเภอจะนะ จำนวน 3 ตำแหน่ง

การรับสมัครสอบกรมการปกครอง
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบกรมการปกครอง สมัครสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://job.dopa.go.th หรือ www.dopa.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ”

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมการปกครองกำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ผู้สมัครสอบทราบ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2559 ทางเว็บไซต์กรมการปกครอง http://job.dopa.go.th หรือ www.dopa.go.th หรือสามารถติดตามได้ที่เว็บแห่งนี้หัวข้อ “ประกาศรายชื่อสอบ”

รายละเอียดกรมการปกครอง ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการกรมการปกครอง
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน และ นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ 2560
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน และ นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ 2560

Kassandra Concepcion

Related Posts