กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 44 อัตรา

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 44 อัตรา

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจะแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 44 อัตรา

ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก เรื่อง กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ บุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พนักงานบริการ
2. พนักงานธุรการ
3. พนักงานพัสดุ
4. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร (สัตว์ใหญ่)
5. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร (สัตว์เล็ก)
6. พนักงานการเกษตร
7. ช่างไฟฟ้า
8. ช่างโลหะ
9. ช่างไม้
10. ช่างซ่อมเครื่องยนต์
11. ช่างประปา

การรับสมัครสอบ
กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบด้วยตนเอง ณ ห้องเอนกประสงค์ บก.กส.ทบ. ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ในเวลาราชการ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบ
– ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ทางเว็บไซต์ www.vrdarmy.com ในวันที่ 3 เมษายน 2560
– วันที่ 4 เมษายน 2560 ผู้สมัครสอบมารายงานตัวเข้ารับการทดสอบ เวลา 11.30 – 12.30 น. และรับฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการฯ ณ แหล่งชุมนุมนายทการการสัตว์ ภายในค่ายทองฑีฆายุ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ
– วันที่ 7 เมษายน 2560 ประกาศผลสอบ (รอบสุดท้าย) ทางเว็บไซต์กรมการสัตว์ทหารบก

รายละเอียด กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ เพิ่มเติมที่นี่
ดาวน์โหลด กรมการสัตว์ทหารบก ประกาศรับสมัครสอบ

Kassandra Concepcion

Related Posts