กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักประชาสัมพันธ์

กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักประชาสัมพันธ์

กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ รายละเอียด กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบเข้ารับราชการกรมบัญชีกลาง ดังนี้

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
– ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
กำหนดสอบ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.cgd.go.th

Kassandra Concepcion

Related Posts