กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน 30 อัตรา

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน 30 อัตรา

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน 30 อัตรา

ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง กรมป่าไม้  เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน
จำนวนอัตราว่าง 30 อัตรา
อัตราเงินเดือนระหว่าง 9,400 – 10,340 บาทหรือตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาสกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
– ผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป และ
– ผู้สมัครสอบได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560 เปิดรับสมัครสอบตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการทางเว็บไซต์ https://forest.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครสอบ” 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมป่าไม้ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์กรมป่าไม้  https://forest.job.thai.com หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน

Kassandra Concepcion

Related Posts