แจกฟรี แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. เล่มที่ 3 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (พร้อมเฉลย)

แจกฟรี แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. เล่มที่ 3 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. เล่มที่ 3 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

แจกฟรี แนวข้อสอบพร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. เล่มที่ 3 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

แจกฟรี แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. เล่มที่ 3 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (แนวข้อสอบ ภาค ก ก.พ. พร้อมเฉลย)

สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบ ภาค ก ก.พ. ปี 2559 ซึ่งกำหนดทดสอบในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 นี้ หลาย ๆ คนคงกำลังหาแนวข้อสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. อยู่วันนี้เราได้เตรียมตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก ให้เพื่อน ๆ ได้ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ภาค ก พร้อมเฉลยแบบละเอียด เลยทีเดียว 

สำหรับวิชาที่ใช้สอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ประกอบไปด้วย
1.วิชาความสามารถทั่วไป
– ความสามารถด้านเหตุผล
– ความสามารถทางด้านการคิดคำนวน
2.วิชาภาษาไทย
– ความเข้าใจในภาษา
– การใช้ภาษา
3. วิชาภาษาอังกฤษ 

ในบทนี้ผู้อ่านจะเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ดังนี้
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
1. ความสามารถด้านเหตุผล
แบบที่ 1 ความสามารถด้านการหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ (แบบอุปมาอุปไมย)
แบบที่ 2 การหาข้อยุติหรือข้อสรุปจากสถานการณ์ (แบบเงื่อไขทางภาษา)
แบบที่ 3 การหาข้อยุติหรือสรุปจากสัญญาลักษณ์ (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)
แบบที่ 4 การหาข้อสรุปจากข้อความ (แบบสรุปเหตุผลเชิงตรรกวิทยา)

2. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
แบบที่ 1 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ (แบบอนุกรม)
แบบที่ 2 การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูลต่าง ๆ (วิเคราะห์ข้อมูล กราฟ ตาราง)
แบบที่ 3 การประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น

3. วิชาภาษาไทย
1. ความเข้าใจภาษา
2. การใช้ภาษา

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ที่นี่
– ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ภาค ก สำนักงาน ก.พ.

ขอบคุณ
คุณประพันธ์ เวารัมย์ มา ณ ที่นี้ด้วยที่แบ่งปันความรู้และอนุญาตให้แจกฟรีได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์

Kassandra Concepcion

Related Posts