Category: ประกาศผลสอบ

Category: ประกาศผลสอบ

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน 30 อัตรา

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน 30 อัตรา

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน 30 อัตรา ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง กรมป่าไม้  เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงานจำนวนอัตราว่าง 30 อัตราอัตราเงินเดือนระหว่าง 9,400 – 10,340…

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 44 อัตรา

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 44 อัตรา

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจะแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 44 อัตรา ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก เรื่อง กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ บุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ1. พนักงานบริการ2. พนักงานธุรการ3. พนักงานพัสดุ4. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร (สัตว์ใหญ่)5. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร (สัตว์เล็ก)6. พนักงานการเกษตร7. ช่างไฟฟ้า8. ช่างโลหะ9….

​กทม ประกาศผลสอบข้อเขียน ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559

​กทม ประกาศผลสอบข้อเขียน ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559

กทม กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบข้อเขียน ในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 และกำหนดประกาศผลสอบในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบข้อเขียน ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลสอบข้อเขียน ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559  ตามที่ กรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559…