Tag: กรมทางหลวง

Tag: กรมทางหลวง

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา

ประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 20 เมษายน 2560 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน  จำนวน 50 ตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ– ได้รับวุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ วิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง…