Tag: ประกาศผลสอบข้าราชการกรุงเทพ

Tag: ประกาศผลสอบข้าราชการกรุงเทพ

​กทม ประกาศผลสอบข้อเขียน ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559

​กทม ประกาศผลสอบข้อเขียน ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559

กทม กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบข้อเขียน ในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 และกำหนดประกาศผลสอบในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบข้อเขียน ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลสอบข้อเขียน ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559  ตามที่ กรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559…