Tag: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

Tag: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักประชาสัมพันธ์

กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักประชาสัมพันธ์

กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ รายละเอียด กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบเข้ารับราชการกรมบัญชีกลาง ดังนี้ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ– ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการกำหนดสอบ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00…