Tag: ปิดรับสมัครสอบ

Tag: ปิดรับสมัครสอบ

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 44 อัตรา

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 44 อัตรา

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจะแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 44 อัตรา ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก เรื่อง กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ บุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ1. พนักงานบริการ2. พนักงานธุรการ3. พนักงานพัสดุ4. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร (สัตว์ใหญ่)5. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร (สัตว์เล็ก)6. พนักงานการเกษตร7. ช่างไฟฟ้า8. ช่างโลหะ9….