Tag: หางาน

Tag: หางาน

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน 30 อัตรา

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน 30 อัตรา

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน 30 อัตรา ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง กรมป่าไม้  เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงานจำนวนอัตราว่าง 30 อัตราอัตราเงินเดือนระหว่าง 9,400 – 10,340…

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา

ประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 20 เมษายน 2560 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน  จำนวน 50 ตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ– ได้รับวุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ วิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง…

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 44 อัตรา

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 44 อัตรา

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจะแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 44 อัตรา ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก เรื่อง กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ บุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ1. พนักงานบริการ2. พนักงานธุรการ3. พนักงานพัสดุ4. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร (สัตว์ใหญ่)5. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร (สัตว์เล็ก)6. พนักงานการเกษตร7. ช่างไฟฟ้า8. ช่างโลหะ9….