สมัครงาน

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา

ประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 20 เมษายน 2560 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน  จำนวน 50 ตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ– ได้รับวุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ วิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง…

กรมชลประทาน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน รวม 5 ตำแหน่ง

กรมชลประทาน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน รวม 5 ตำแหน่ง

กรมชลประทาน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมชลประทาน รวม 5 ตำแหน่ง ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมชลประทาน รายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ อัตราว่าง และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับดังต่อไปนี้ ตำแหน่งงานกรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ จำนวน 17 อัตราอัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง– ผู้สมัครสอบเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ…

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ในปีบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ อัตราว่าง ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ ดังนี้ ตำแหน่งงานที่กรมการปกครองเปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หน่วยที่เปิดรับสมัครสอบ ได้แก่– พื้นที่ทั่วไป จำนวน 35 ตำแหน่ง– พื้นที่จังหวัดชายแดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอเทพา…

ประกาศรายชื่อสอบ

กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักประชาสัมพันธ์

กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักประชาสัมพันธ์

กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ รายละเอียด กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบเข้ารับราชการกรมบัญชีกลาง ดังนี้ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ– ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการกำหนดสอบ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00…

กรมการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบกรมการแพทย์

กรมการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบกรมการแพทย์

กรมการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ในสังกัดกรมการแพทย์ ดังนี้ ตามที่กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) และตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน โดยเปิดรับสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ดังนี้ สำหรับผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมในการสอบภายในกำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบให้นำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ…

ประกาศผลสอบ

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน 30 อัตรา

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน 30 อัตรา

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน 30 อัตรา ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง กรมป่าไม้  เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงานจำนวนอัตราว่าง 30 อัตราอัตราเงินเดือนระหว่าง 9,400 – 10,340…

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 44 อัตรา

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 44 อัตรา

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจะแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 44 อัตรา ประกาศ กรมการสัตว์ทหารบก เรื่อง กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ บุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ1. พนักงานบริการ2. พนักงานธุรการ3. พนักงานพัสดุ4. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร (สัตว์ใหญ่)5. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร (สัตว์เล็ก)6. พนักงานการเกษตร7. ช่างไฟฟ้า8. ช่างโลหะ9….

​กทม ประกาศผลสอบข้อเขียน ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559

​กทม ประกาศผลสอบข้อเขียน ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559

กทม กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบข้อเขียน ในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 และกำหนดประกาศผลสอบในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบข้อเขียน ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลสอบข้อเขียน ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559  ตามที่ กรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559…

เตรียมสอบ แนวข้อสอบ

แจกฟรี แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. เล่มที่ 3 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (พร้อมเฉลย)

แจกฟรี แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. เล่มที่ 3 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. เล่มที่ 3 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป แจกฟรี แนวข้อสอบพร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. เล่มที่ 3 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป แจกฟรี แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. เล่มที่ 3…

แจกแนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. เล่มที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

แจกแนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. เล่มที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

แจกแนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. เล่มที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป แจกฟรี แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. เล่มที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (แนวข้อสอบ ภาค ก ก.พ. พร้อมเฉลย) สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบ ภาค ก…

แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. เล่มที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. เล่มที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

แจกฟรี แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. เล่มที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สวัสดีเพื่อน ๆ ที่กำลังเตรียมสอบ ภาค ก ก.พ. ปี 2559 ซึ่งกำหนดทดสอบในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 นี้ หลาย ๆ คนคงกำลังหาแนวข้อสอบ ภาค…

ตำแน่งงานแนะนำ

Links